Avís Legal i Política de Privacitat

IDENTIFICACIÓ:

En cumpliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,  ENDOSCOPI-9, S.L. (ENDOSCOPI-9)  l’informa de que les dades aquí consignades corresponen a la entitat del titular del lloc web www.endoscopi-9.com

Denominació: ENDOSCOPI-9, S.L.

Domicili: C/AMALIA SOLER, 150 – 4º 4ª 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Telèfon: 938978481

Email: info@endoscopi-9.com

CIF: B65264863

Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, tom 41852, Foli 95, Full B-399298.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat dels elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ENDOSCOPI-9 S. L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’ENDOSCOPI-9.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmisió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’ENDOSCOPI-9, si no s’estableix expressament el contrari.

CONDICIONS D´US

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ENDOSCOPI-9, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació

Tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer-se de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís legal.

ENDOSCOPI-9, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà tot el seu empeny per evitar-los

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades es tractaran amb les finalitats següents:

– Informar-lo dels nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.

– Donar resposta a les seves consultes, comentaris i suggeriments, i gestionar-les, si escau.

Mitjançant la cumplimentació de formularis de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació  remitida a ENDOSCOPI-9, l’interessat presta el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals.

En cap cas ENDOSCOPI-9 utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de la persona afectada, i es compromet a guardar el corresponent secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme d’acord amb els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

La base legal per al tractament de les dades de contacte obtingudes a través d’aquesta pàgina web amb les finalitats indicades anteriorment és el consentiment exprés donat per la pròpia persona interessada. Així mateix, quan l’usuari sol·liciti els nostres serveis, la base legal del tractament és el compliment d’un contracte del qual la persona interessada és part.

Les dades personals de contacte facilitades mitjançant aquesta pàgina web es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. En relació amb les dades tractades per a la prestació dels nostres serveis, aquestes es conservaran mentre sigui necessari per arribar a aquest fi i mentre es puguin derivar responsabilitats del tractament d’aquestes.

No obstant això, en qualsevol moment pot demanar, mitjançant un escrit acompanyat amb una còpia d’un document oficial que l’identifiqui, l’accés a les seves dades personals i la rectificació o supressió d’aquestes. Addicionalment, també pot limitar-ne el tractament o, directament, oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades.

També l’informem del dret que té a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui faciliti les dades mitjançant els formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament  declara formalment ser major de 13 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat.

ENDOSCOPI-9 recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si cap menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També se’ls informa de que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per ENDOSCOPI-9, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines web, haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a les nostres

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Aquest avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que estableixen aquestes disposicions i la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permet sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pugui correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de BARCELONA.