Endoscopi-9 disposa de sistemes de control de qualitat certificada d'acord amb les normes UNE-EN ISO 13485:2016 i ISO 9001:2015.

calidad-endoscopi-9

A Endoscopi-9 ens preocupem especialment per la seguretat dels equips. Per aquest motiu, se supervisen i controlen 30 punts de l'equip en cada intervenció, a més de la seguretat elèctrica. Els controls de seguretat i funcionament els realitzen tècnics altament qualificats, que validen la qualitat de la reparació.

S'utilitzen components i recanvis amb una seguretat i fiabilitat contrastades per les empreses fabricants de components més importants, les quals disposen dels certificats ISO corresponents. Així mateix, també subministren recanvis OEM.

A Endoscopi-9 ens preocupem especialment per la seguretat dels equips. Per aquest motiu, se supervisen i controlen 30 punts de l'equip en cada intervenció, a més de la seguretat elèctrica. Els controls de seguretat i funcionament els realitzen tècnics altament qualificats, que validen la qualitat de la reparació.

S'utilitzen components i recanvis amb una seguretat i fiabilitat contrastades per les empreses fabricants de components més importants, les quals disposen dels certificats ISO corresponents. Així mateix, també subministren recanvis OEM.

"L'excel•lència tècnica no ha de ser un acte,
sinó un hàbit"

"L'excel•lència tècnica no ha de ser un acte,
sinó un hàbit"

"L'excel•lència tècnica no ha de ser un acte,
sinó un hàbit"